Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Detta gäller för föreningslivet med anledning av coronaviruset

Sedan 11 november har det genomförts ett antal åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Åtgärderna utgår från de skärpta allmänna råden som nu gäller i Västerbottens län.

Samtliga idrotts- och badanläggningar är stängda och går inte att boka. Undantag: simskoleverksamhet, skolors simundervisning, föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare och föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

 Dörren är öppen för att du ska kunna använda toaletten, tvätta händerna och hänga av dig kläder. Omklädningsrummet får inte användas för ombyte eller dusch.

Ta ansvar för att minska smittspridning

Tänk på att använda utrymmet på ett sätt att så att alla kan hålla avstånd till varandra. Det är allas ansvar att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning. Som ledare eller lärare för barn och ungdomar så är det ditt ansvar att se till att det är möjligt.

Allmänhetens tider i våra anläggningar är inställda under perioden för restriktionen.

Oavsett om er förenings aktiviteter hör till något av undantagen eller inte, måste ni själva avboka era tider.

Anledningen är att det är svårt för Föreningsbyrån att bedöma om det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet, som är undantagen stängningen, eller om ni som förening själva bedömt att även den typen av verksamhet behöver avbokas.

Just nu kan du avboka lokal med kort varsel utan avgift.

Sedan 11 november går det inte att boka möteslokaler under perioden de skärpta allmänna råden gäller. Befintliga bokningar under perioden kommer att avbokas av Föreningsbyrån.

Stöd till föreningar

Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Vi kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av coronaviruset under vårterminen 2020.

För de årliga verksamhetsstöd samt aktivitetsstöd som återstår för verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar.

Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020. Ambitionen är att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta beslutas av fritidsnämnden i november 2020.

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med Föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet.

Föreningar kan avboka lokal utan kostnad med kort varsel på grund av aktiviteter som är inställda med anledning av coronaviruset. Detta gäller lokaler och anläggningar som är bokade via fritidsförvaltningens lokalbokning. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Från och med 11 juni sänks matchtaxan för seriespel i seniorserier. Anledningen är de förlorade intäkterna det innebär för föreningarna att spela utan publik.

Taxan blir densamma som för distriktsmästerskaps- och träningsmatcher. Vilket innebär träningstaxa + 20 %. Detta gäller både elitföreningar och övriga seniorföreningar. För ungdomsmatcher görs ingen förändring, där gäller fortfarande träningstaxa.

Matchtaxan kan förändras utifrån hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras. Ordinarie matchtaxa börjar gälla när publik kan släppas på i sådan omfattning att det bedöms rimligt att återgå till ordinarie matchtaxor. Därefter gäller taxa enligt avtal för elitföreningar samt träningstaxa + 40 % för övriga seniorlag.

Då det är svårt att förutse hur länge nuvarande rekommendationer kommer att pågå, kommer den ordinarie taxan att anges på bokningsbekräftelserna. Innan fakturan går ut justeras denna däremot till den lägre matchtaxan så länge er förening inte kan spela inför publik.

Sidan publicerades