Det här gäller för föreningslivet med anledning av coronaviruset

Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridningen.

Det är viktigt att ni bedriver föreningsverksamhet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19länk till annan webbplats

Coronaviruset och idrottsrörelsenlänk till annan webbplats (www.rf.se)

Från och med måndag 8 februari håller idrotts- och badanläggningar endast öppet för skolans verksamhet, föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2002 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

För övriga målgrupper håller anläggningarna stängt för bokningar och besök fram till dess att nya rekommendationer kommer. Detta gäller alltså för badanläggningar, inklusive gym och gruppträning, allmänhetens tider samt möjligheten att boka inomhusidrottsanläggningar och sammanträdesrum.

Dörren är öppen för att du ska kunna använda toaletten, tvätta händerna och hänga av dig kläder. Omklädningsrummet får inte användas för ombyte eller dusch.

Ta ansvar för att minska smittspridning

Tänk på att använda utrymmet på ett sätt att så att alla kan hålla avstånd till varandra. Det är allas ansvar att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning. Som ledare eller lärare för barn och ungdomar så är det ditt ansvar att se till att det är möjligt.

Allmänhetens tider i våra anläggningar är inställda.

Stöd till föreningar

Fritidsnämnden har beslutat om att inrätta ett kompensationsstöd för idrottsföreningar och fritidsföreningar som drabbats extra hårt av coronapandemin under 2020. Denna möjlighet gäller föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Sista ansökningsdag var den 17 januari och beslut om fördelning kommer att tas på fritidsnämndens möte den 24 mars.

Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Fritidsnämnden har beslutat om ett förstärkt aktivitetsstöd för både vårterminen och höstterminen 2020. Föreningar som har haft lägre stöd under vår- eller hösttermin 2020 än motsvarande period 2019 har fått mellanskillnaden utbetalad.

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med Föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet.

Lokalbokning

Föreningar kan avboka lokal utan kostnad med kort varsel på grund av aktiviteter som är inställda med anledning av coronaviruset. Detta gäller lokaler och anläggningar som är bokade via fritidsförvaltningens lokalbokning. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Från och med 11 juni 2020 är matchtaxan för seriespel i seniorserier sänkt. Anledningen är de förlorade intäkterna det innebär för föreningarna att spela utan publik.

Taxan är densamma som för distriktsmästerskaps- och träningsmatcher vilket innebär träningstaxa + 20 procent. Detta gäller både elitföreningar och övriga seniorföreningar. För ungdomsmatcher görs ingen förändring, där gäller fortfarande träningstaxa.

Matchtaxan kan förändras utifrån hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras. Ordinarie matchtaxa börjar gälla när publik kan släppas på i sådan omfattning att det bedöms rimligt att återgå till ordinarie matchtaxor. Därefter gäller taxa enligt avtal för elitföreningar samt träningstaxa + 40 procent för övriga seniorlag.

Då det är svårt att förutse hur länge nuvarande rekommendationer kommer att pågå, kommer den ordinarie taxan att anges på bokningsbekräftelserna. Innan fakturan går ut justeras denna däremot till den lägre matchtaxan så länge er förening inte kan spela inför publik.

Fritidsnämnden har beslutat om ett förstärkt driftstöd, lokalstöd och samlingslokalstöd för 2020. Föreningar som under året fått dessa stöd beviljade har fått ett förstärkt stöd utbetalat som tillägg till det ordinarie stödet.

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Sedan 11 november 2020 går det inte att boka möteslokaler. Befintliga bokningar under perioden kommer att avbokas av Föreningsbyrån.

Sidan publicerades