Det här gäller för föreningslivet med anledning av coronaviruset

Vi tar spridningen av coronaviruset på allvar och följer myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridningen.

Från och med 15 juli tas maxantalet bort per anläggning. Det är dock fortfarande viktigt att hålla avstånd och stanna hemma vid symptom.

Stöd till föreningar

Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med Föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet.

Lokalbokning

11 juni 2020 till 1 oktober 2021 är matchtaxan för seriespel i seniorserier sänkt. Anledningen är de förlorade intäkterna det innebär för föreningarna att ha spelat utan publik.

Taxan är densamma som för distriktsmästerskaps- och träningsmatcher vilket innebär träningstaxa + 20 procent. Detta gäller både elitföreningar och övriga seniorföreningar. För ungdomsmatcher görs ingen förändring, där gäller fortfarande träningstaxa.

Ordinarie matchtaxa börjar gälla när publik kan släppas på i sådan omfattning att det bedöms rimligt att återgå till ordinarie matchtaxor. Därefter gäller taxa enligt avtal för elitföreningar samt träningstaxa + 40 procent för övriga seniorlag.

Den ordinarie taxan anges på bokningsbekräftelserna, innan fakturan går ut justeras denna däremot till den lägre matchtaxan.

Uppdatering 2021-09-20:

Från och med 29 september försvinner deltagartaket för bland annat allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att ni som förening äntligen kan släppa in publik till matcherna. I och med detta har fritidsförvaltningen beslutat om att införa ordinarie taxor för seriespel i seniorserier igen från och med 1 oktober.

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Sidan publicerades