1,6 miljoner kronor till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som drabbats av pandemin

Många föreningar i Umeå som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har drabbats negativt av pandemin. Därför fattade fritidsnämnden beslut under sammanträdet i september om att fördela cirka 1,6 miljoner kronor i kompletterande aktivitetsstöd till de föreningar som drabbats hårdast.

– Många föreningar har minskat drastiskt i antal aktiviteter vilket är en logisk följd utifrån att samhället under en längre period stängt ned. Det har resulterat i att många föreningar går på knäna i dag. Att fördela de medel som vi redan avsatt i budget för vårens aktivitetsstöd känns givet för att föreningarna ska kunna överleva, säger Ari Leinonen (S), ordförande fritidsnämnden.

Under 2019 rapporterade föreningarna aktiviteter för cirka 6,4 miljoner kronor under våren. I november 2020 beslutades om en modell för kompletterande aktivitetsstöd då det blev tydligt att föreningarna rapporterade in färre aktiviteter under våren 2020 än för våren 2019. Under vårterminen 2020 betaldes det ut cirka 700 000 kronor i kompletterande aktivitetsstöd. Denna vår har siffran stigit till cirka 1,6 miljoner kronor.

– Det är stor skillnad i hur föreningarna kunnat fortsätta bedriva verksamhet under de perioder samhället i princip stängt ned. Exempelvis har kampsportsföreningar där det förekommer närkontakt och funktionshinderföreningar tappat mer intäkter procentuellt jämfört med andra föreningar. Jag är mycket nöjd med vår modell för kompletterande aktivitetsstöd, det ger en rättvis fördelning till vårt föreningsliv, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Modell för kompletterande aktivitetsstöd

Föreningar som rapporterat färre aktiviteter för vårterminen 2021 än för vårterminen 2019 får mellanskillnaden utbetald. Jämförelsen på 2019 görs på grund av att det var det senaste året då pandemin inte påverkade verksamheten.

Föreningar som har en större skillnad än 35 procent mellan terminerna samt en summa som överstiger 5 000 kronor får inte mellanskillnaden utbetald automatiskt utan behöver komplettera med en beskrivning om varför skillnaden uppstått.

De föreningar som sökt stöd under 2021 men inte 2019 samt föreningar som rapporterat fler aktiviteter under 2021 än 2019 får aktivitetsstöd i enlighet med det som rapporterats in.

Sidan publicerades