470 000 kronor för energisparåtgärder till föreningsdrivna isbanor och ridbanor

Fritidsnämnden beslutade under decembersammanträdet att avsätta 470 000 kronor till energisparåtgärder till föreningsdrivna isbanor och ridbanor.

Bidragen fördelas enligt följande fördelningsprinciper:

  • Stödet kan sökas av föreningar som beviljas driftsbidrag 2023.
  • Föreningen kan söka bidrag för 100 procent av kostnad för armatur. Föreningen finansierar övriga kostnader för montage.
  • Hänsyn tas till kommundrivna isbanor och ridbanor.
  • Hänsyn tas till demografi.
  • Överenskommelse om skötsel i minst 10 år framåt.

Ett schablonbelopp per armatur kommer att tas fram som underlag för beslut.

Ansökan öppnar 1 februari 2023.

Sidan publicerades