Ändring av kriterierna för aktivitetsstödet ungdom inriktning fritid

Fritidsnämnden har beslutat om att justera kriterierna för verksamhetsstödet aktivitetsstöd ungdom med inriktning fritid.

Justeringen innebär att föreningar kan rapportera en sammankomst med max 3 aktivitetstimmar per kalenderdag och att antalet aktivitetstimmar per termin inte får överstiga 80 h per individ.

De tidigare reglerna innebar max 6 aktivitetstimmar per kalenderdag samt att antalet aktivitetstimmar per termin inte fick överstiga 130 h per individ. Med justeringen så säkerställs en likvärdighet mellan inriktningarna idrott och fritid.

Justering av kriterierna började gälla den 1 januari 2023.

Sidan publicerades