Ansök om stöd för lokalhyra

Mellan 1 mars till 30 mars kan er förening ansöka om stöd till lokalhyra.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningarna utifrån deras behov av lokaler för barn- och ungdomsverksamhet till exempel i de fall där kommunen har svårt att erbjuda lämpliga lokaler. Stödet är ett komplement till de subventioner som kommunen lägger på uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar.

Lokalstödet grundas på föreningens totala antal genomförda sammankomster enligt redovisning för verksamhetsstödet Aktivitetsstöd ungdom under föregående termin. Om föreningen har flera sektioner baseras stödet på antal genomförda sammankomster i berörd sektion i det fall att lokalen används för en specifik verksamhet. Stödets storlek fastställs av fritidsnämnden med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 procent av redovisad lokalkostnad. Stödet kan som högst uppgå till 125 000 kronor per termin.

Ansökan gäller hyreskostnader för föregående termin. Hyreskostnader ska styrkas till exempel genom att bifoga hyresavtal, fakturor och så vidare i ansökan.

Sidan publicerades