Ansök om stöd till anläggningar

Fram till 31 januari kan du ansöka om verksamhetsstöd till anläggningar, både till drift och investering.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta ideella föreningar som äger och driver samlingslokaler samt lokaler och anläggningar inom idrotts- och friluftsområdet som ett komplement till kommunala anläggningar.

Om stödet

Anläggningsstödet är indelat i två olika delar: stöd till drift av föreningars egna lokaler, anläggningar och samlingslokaler samt stöd till investeringar.

Driftstödet finns för att täcka delar av kostnader för föreningsägda lokaler och anläggningar inom idrott- och friluftsområdet samt för samlingslokaler.

Investeringsstöd kan sökas för vissa investeringar vid nybyggnationer och renoveringar som bidrar till utveckling och förbättringar av anläggningar. Vi ser gärna att fokus ligger på främst barn och unga samt på insatser som leder till miljöförbättringar och ökad tillgänglighet.

Sidan publicerades