Ansök om stöd till lokalhyra för barn och ungdomsverksamhet från 1 augusti

Från och med 1 augusti till och med 30 september kan er förening ansöka om stöd till lokalhyra i bokning- och bidragssystemet.

Stödet kan sökas för icke kommunala lokaler som föreningen hyr för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stöd ges endast till lokaler som föreningen hyr inom Umeå kommuns geografiska område. Stödet baseras på redovisning av föregående termins faktiska lokalkostnad och ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov.

Lokalstödet grundas på föreningens totala antal genomförda sammankomster enligt redovisning av Aktivitetsstöd ungdom under föregående termin. Om föreningen har flera sektioner baseras stödet på antal genomförda samman­komster i berörd sektion i det fall att lokalen används för en specifik verksamhet.

Stödets storlek fastställs av fritidsnämnden med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 procent av redovisad lokalkostnad. Stödet kan som högst uppgå till 125 000 kronor per termin.

Ansökan öppnar 1 augusti och görs i kommunens bokning- och bidragssystem.

Digitala informationsträffar

Föreningsbyrån inbjuder till digitala informationsträffar om aktivitetsstöd och stöd till lokalhyra i bokning och bidrags­systemet.

Om du vill delta kan du välja mellan följande datum:

  • Torsdag 18 augusti, klockan 18–20
  • Tisdag 22 augusti, klockan 15–17

Det går bra att ansluta när som under mötestiden.

Anmälan görs på www.umea.se/bokningbidrag Länk till annan webbplats. under Ansök och formuläret Informationsträff för aktivitetsstöd och stöd till lokalhyra.

Sidan publicerades