1. Tillfällig entré för Fotbolls- och multihallen, Thoren arena. 2. Tillfällig passage till bandyplanen. 3. Tillfällig entré för Nolia ishallar samt bandyplanen. 4 Tillfällig entré för friidrottshallen. Tre avlämningsplatser finns för korta stopp på: kortsidan av multihallen Thoren arena, Curlinghallens parkering samt Bangolfens parkering. Röda markeringen visar på inhägnat område.

Begränsningar på Nolia idrottscentrum i samband med Rally Sweden

9 till 12 februari går Rally Sweden återigen av stapeln i Umeå. En av de platser där delar av arrangemanget kommer att genomföras är Nolia idrottscentrum vilket innebär begränsade öppettider och parkeringsplatser, avvikande entréer under en period för de med bokningar. Möjligheten att parkera eller passera med bil är även begränsad under perioden.

Begränsningar kan gälla både före, under och i samband med att själva rallyt äger rum. Vissa anläggningar får även en begränsning i öppettider och avvikande entréer. Avvikande entréer kommer även att skyltas upp på plats.

I de fall begränsningarna inte räcker till för att genomföra Rallyt på ett säkert sätt kan vi komma att behöva stänga anläggningar eller vägar.

Begränsningar parkering och passering med bil

Eftersom det kommer att ske aktivitet på området och det är begränsat med parkeringsplatser rekommenderar vi att ni går, cyklar, tar bussen eller blir avlämnade med bil på någon av de tre avlämningsplatserna eller utanför området från och med 2–14 februari.

För dig som behöver en parkeringsplats hänvisas till Bangården.

Om du är i behov av rörelsehinderparkering finns det på kortsidan av Thoren arena.

Följande begränsningar gäller:

 • Parkeringsförbud vid Curlinghallen: 8–14 februari
 • Parkeringsförbud Nolia, framför entré: 2–14 februari
 • Signalvägen avstängd för allmänheten: 8–12 februari. Vaktas av funktionär.

Avlämningsplatser finns i anslutning till kortsidan av multihallen (Thoren arena), vid Curlinghallen samt vid bangolfens parkering vid Hedlundadungen.

Så påverkas idrottsanläggningarna

Före, under och efter tävlingarna kommer några av anläggningarna att ha tillfälliga entréer och vissa anläggningar kommer att vara stängda.

 • Tillfällig entré via Signalvägen 2–8 februari (se karta, punkt 3)
 • Ishallarna är stängda under perioden 9–12 februari
 • Avlämningsplats 3, vid Curlinghallen perioden 2–14 februari (se karta).

 • Nolia bandyplan är stängt för bokning och allmänhetens tider under perioden 5 februari från kl. 17.00 till och med 14 februari.
 • Tillfällig passage till bandyplanen från curlinghallen perioden 2–5 februari (se karta, punkt 2).
 • Avlämningsplats 3, Curlinghallen, perioden 2–5 februari (se karta).

 • Ordinarie entré.
 • Tennishallen är stängd 7–12 februari.
 • Under perioden 3–6 februari och 13 februari är det ett begränsat antal banor som går att boka på grund av att hallen används för rallyt.
 • Avlämningsplats 2, bangolfens parkering vid Hedlundadungen, perioden 2–6 februari.

Avlämningsplats 2, bangolfens parkering

 • Ordinarie entré.
 • Parkeringsförbud vid Curlinghallen: 8–12 februari.

 • Parkeringsförbud Nolia, framför entré: 2–14 februari
 • Använd avlämningsplats 1 som finns i anslutning till kortsidan av multihallen.
 • Tillfällig passage till entré (se karta punkt 1), via kortsidan av multihallen, gäller mellan 2–14 februari.
 • Grindarna håller öppet för passage och bevakas av vakt mellan kl: 05.00–24.00.

 • Entré via gång- och cykelvägen som gränsar mot Hedlundadungen mellan 2–14 februari.
 • Avlämningsplats 2, Hedlundadungen, bangolfens parkering, perioden 2–14 februari.

Bangolfens parkering

Mer information

Sidan publicerades