Föreslå kandidater till årets ideella insats

Fram till och med 6 november kan du nominera kandidater till årets ideella insats 2022. Kommunen vill med utmärkelsen visa uppskattning och uppmuntra föreningar som gör betydelsefulla insatser för Umeå kommuns invånare.

Föreningen/organisationen får förutom ära och diplom en check på 10 000 kronor.

Kriterier för priset är att

  • stipendiet går till en ideell allmännyttig förening eller annat liknande ideellt organiserat nätverk som representerar civilsamhället
  • organisationen ska vara verksam i Umeå kommun
  • organisationen ska ha utmärkt sig och gjort betydande frivilliginsatser under året för kommunens invånare.

Frivilliginsatser som verkar socialt och förebyggande prioriteras.

Om ett nätverk ska få stipendiet så ska utbetalningen gå till en ideell förening eller organisation som förvaltar pengarna åt dem, stipendiet kan inte utbetalas till en privatperson

Sidan publicerades