Hjälp oss förenkla ansökningsprocessen för verksamhetsstöd anläggningar 

Vi på Föreningsbyrån ser nu över ansökningsprocessen för verksamhetsstöd till anläggningar. Om din förening sökt något av de verksamhetsstöden det senaste året hoppas vi att ni har möjlighet att svara på en enkät med förbättringsfrågor om er upplevelse.

Fredag 12 maj skickade vi ut en enkät till de föreningar som sökt verksamhetsstöd anläggningar för verksamhetsåret 2023. De verksamhetsstöd vars ansökningsprocess ses över är:

  • Anläggningar drift, verksamhetsstöd
  • Anläggningar investering, verksamhetsstöd

Enkäten består av tolv frågor om er senaste ansökningsprocess och tar ungefär tio minuter att besvara. Utifrån enkätsvaren ser vi över hur vi kan utveckla och förbättra ansökningsprocessen.

Sidan publicerades