Hur mår ungdomarna i dag? Ta del av Unga-enkäten

Under hösten genomfördes Unga-enkäten, en återkommande folkhälsoenkät som Umeå kommun erbjuder alla Umeås skolelever mellan 13 och 18 år att svara på. Ta del av enkätresultat på Umeåbrå forum tisdag 21 februari.

Som ledare i en förening är ni många som stöter på ungdomar. Kanske har du också funderat över ungdomars mående vid något tillfälle? Tisdag 21 februari kan du ta del av resultatet för 2022 men också hur det förändrats sedan sist enkäten gjordes 2020.

Presentationen äger rum tisdag 21 februari, klockan 08.10–12.00 på Umeå folkets hus. Du behöver anmäla dig till Umebrå forum för att delta.

Kontakt

Har du funderingar om Umebrå forum?
Välkommen att kontakta oss på Umebrå.

umebra@umea.se

Sidan publicerades