Kassjö har skapat en äventyrspark och utegym med hjälp av investeringsstöd

2019 beviljades Kassjö investeringsmedel från fritidsnämnden för att anlägga en äventyrspark och ett utegym för att främja rörelserikedom bland barn och ungdomar. Förutom investeringsbidrag från fritidsnämnden har de även tagit hjälp av RF-SISU Västerbotten som har stor kunskap kring utformning av rörelserika anläggningar.

Under våren och sommaren 2020 har de byggt en äventyrspark, ett utegym och rustat upp en lekpark för att hitta aktiviteter för flera åldersgrupper. Syftet med satsningen är att skapa bra möjligheter till rörelse även på hemmaplan och därmed motverka stillasittande och motivera unga att ta sig ut. De hoppas också att anläggningen ska hjälpa barn och ungdomar att knyta kontakter med andra och därmed skapa sig nya vänner och sociala sammanhang.

Anläggningarna ligger i anslutning till byns bygdegård och stranden som är en central plats i byn.

Sidan publicerades