KFUM byggde ut skateramp med hjälp av investeringsbidrag

2023 beviljades KFUM investeringsmedel från fritidsnämnden för renovering och utbyggnad av den befintliga skateboardrampen på aktivitetsytan på Nydala.

Byggnationerna har pågått under stora delar av sommaren och rampen blev färdigställd i augusti. Skateboardrampen har blivit dubbelt så stor och fått en ny bredare platt yta som fungerar utmärkt för nybörjare som vill lära sig åka skateboard. Utöver detta så finns det flera andra nya rampdelar som totalt sett ger en större yta för att åka skateboard, BMX och kickbike på.

Efter invigningen har en markant tillströmning av åkare skett, med många nöjda yngre åkare som även börjat nyttja rampen på sin fritid.

– Vi på KFUM upplever att satsningen varit väldigt lyckad och att skateboardrampen kommer att fortsätta nyttjas i mycket hög utsträckning, av fritidsåkare och inom vår lägerverksamhet. Vi är också glada för att vi följt den vilja som uttryckts av så många åkare, unga som äldre, att satsa på den redan så omtyckta rampen på Nydala. När intresset redan är så stor blir resultatet också därefter, nämligen att rampen verkligen nyttjas och att investeringen ger resultat redan från första dagen efter färdigställande, säger Nils Karlsson på KFUM Umeå.

Projektet har genomförts i samarbete med Umeå kommun, RF-SISU och Sveriges skateboardförbund. Den nya skateboardrampen hittas på KFUM:s lägergård vid Nydalasjön.

Sidan publicerades