Så blev Umegration 2022

Umegration genomfördes på Kulturhuset Klossen på Ålidhem under november 2022. Forumet arrangerades av studieföbunden Bilda, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, ABF, NBV samt Vän i Umeå.

Träffen bestod av ett dagsprogram med fokus på integration i arbetslivet följt av ett kvällsprogram där det bjöds på föreläsning och samtal om demokratiskt utrymme och integration tillsammans med civilsamhälle och politiker.

Det var en bra uppslutning under dagspasset med cirka 50 besökare. Samtalen handlade om om mångfald på arbetsplatsen. Medverkande var Rättighetscentrum, One partner group, Lottas omsorg, Gateway Umeå, Right to play, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Under kvällspasset bjöds det på en föreläsning om integration ur ett demokratiskt perspektiv. Folkbildaren Zaynab Ouhabi föreläste om demokratins utmaningar gällande inkludering och tillgänglighet. Utifrån föreläsningen bjöds deltagarna in till gruppdiskussioner. Diskussionen efterföljdes med ett panelsamtal med en bredd av representanter från föreningsliv, kommun och ideell sektor. Medverkande var: Zaynab Ouhabi (folkbildare och föreläsare), Tomas Wennström (lokalpolitiker), Mats Bohman (präst, Carlshemskyrkan) och Monica Westerlund (Ersboda slöjdförening). Samtalet modererades av Modar Alhamdan.

Vi tackar studieförbunden med flera för ett väl genomfört Umegrationsforum!

Sidan publicerades