Snöskottning av konstgräsplaner våren 2023

Under veckan har kommunen påbörjat förberedelserna inför årets utomhussäsong. I år är det väldigt mycket snö kvar på konstgräsplanerna vilket innebär att det kommer att ta längre tid än planerat innan de är spelbara.

Vanligtvis så skottas Tegstunet, Holmsunds konstgräsplan och Vildmannavallen under vecka 11. I år kommer det att ta över en vecka att få spelbara fotbollsplaner.

– Vi har cirka 90 cm snö på de flesta konstgräsplanerna vilket är ovanligt mycket snö vid den här årstiden. Detta tillsammans med att vi har haft maskiner inne på reparation gör att vi inte kommer att hinna skotta klart de planerade planerna under veckan. Förhoppningen är att vi ska hinna klart till mitten av nästa vecka med de första tre planerna, säger Sofia Åström, enhetschef driftavdelningen, Fritid.

Fördröjningen påverkar även resterande konstgräsplaner som skottas enligt prioriteringsordning. Förhoppningen är att samtliga konstgräsplaner ska vara skottade till vecka 16.

Rutiner för skottning

När konstgräsplanerna skottas finns särskilda rutiner för att inte sprida gummigranulat, som innehåller mikroplaster, ut i naturen.

Konstgräsplanerna kommer inte skottas till full bredd är om det inte finns en skyddande ishinna mellan snön och granulatet. Finns inte ishinnan är risken stor att gummigranulatet följer med snön och sprids i naturen. Istället läggs då snön upp längs kanterna på planen, vilket innebär att spelytan blir mindre. Detta gäller för de konstgräsplaner som inte har uppläggningsytor. Med uppläggningsyta menas en asfaltsyta, där det är enkelt att samla ihop och återföra granulatet till planerna.

Planerna skottas enbart en gång då flera skottningar orsakar att mer granulat hamnar bredvid planen.

Vädret är det som främst avgör när planerna helt tinat och kommer att vara fullt spelbara oavsett hur de skottats.

De planer som har lämpliga uppläggningsytor och som kommer att kunna skottas till full storlek är:

  • Tegstunet
  • Hörnefors

Konstgräsplanen på Umeå energi arena är Umeås matcharena och har en egen skötselplan och säsongslängd.

Om gummigranulat

Alla kommunens konstgräsplaner är täckta av gummigranulat (små plastkulor) som innehåller mikroplaster som är skadliga för miljön. Detta riskerar att spridas till dagvattenbrunnar och omgivande natur vid bland annat snöröjning om vi inte hanterar det försiktigt.

Så påverkar det föreningarnas bokningar

I de fall det blir färre bokningsbara matchplaner (planer i full bredd) kan bokningsbara konstgräsplaner komma att omfördelas utifrån kommunens kriterier för fördelning.

Sidan publicerades