Sök stöd till Kultur över Kvarken

Ideella kulturföreningar kan söka tillfälligt utvecklingsstöd för samverkan mellan Umeå och Vasa.

Med det tillfälliga utvecklingsstödet vill kommunen ge möjlighet till ideella föreningar att

  • stärka samverkan mellan föreningar i Umeå och Vasa
  • besöka liknande förening i Vasa och bjuda över liknande förening eller kulturaktör i Vasa till Umeå
  • skapa ett kulturellt utbyte som sträcker sig över Östersjön
  • ge turnéstöd till musiker.

Stödet kan sökas av ideella kulturföreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Ideella kulturföreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kan söka upp till 15 000 kronor för att genomföra samverkansprojekt med föreningar och kulturaktörer i Vasa under hösten 2023. Stödet erbjuds i max tio potter, till tio ansökningar. Exempel på kostnader som är möjligt att söka bidraget till är resa, hotell, lokalkostnader, gage, visst förbrukningsmaterial med mera.

Bidrag beviljas inte till löner, administration och inventarier.

Bidraget går inte att söka för projekt eller aktiviteter utanför Umeå kommun eller Vasa stad.

Så ansöker din förening

Sista datum för ansökan 15 augusti. Handläggningstiden beräknas till upp till fyra veckor. Ansökan görs via formuläret "Kultur över kvarken" i boknings- och bidragssystemet.

Vilka som får bidragen beslutas av Föreningsbyrån. Ta gärna kontakt med oss om du har en idé som du vill diskutera. Föreningsbyrån kan ge råd och stöd inför ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i bokning- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Villkor för stödet

Ni kan få stöd för att

  • genomföra projekt och arrangemang i Umeå eller Vasa stad
  • arrangera möte för kommande samarbeten alternativt för att stärka redan påbörjat samarbete
  • skapa mötesplats för kulturutövare och ideellt engagerade föreningsmedlemmar
  • arrangera spelningar, spelningsarrangemang, workshops, kunskapsöverföring, konstvandringar
  • genomföra projekt och arrangemang som ökar samarbete och samverkan.

Vid fördelning av stödet prioriteras projekt som sker i samverkan mellan olika föreningar eller aktörer.

Sidan publicerades