Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Sök verksamhetsstöd för fritidsverksamhet för prioriterade grupper

31 oktober är sista dag för er förening att söka verksamhetsstöd för fritidsverksamhet för prioriterade grupper.

Med stödet vill kommunen främja folkhälsan hos prioriterade grupper bland Umeås medborgare. Prioriterade grupper är barn och ungdomar i ålder 7–25 år, personer med funktionsnedsättning, nyanlända i alla åldrar samt politiska ungdomsförbund med moderparti representerat i kommunfullmäktige.

Insatser som prioriteras är bland annat årligen planerad verksamhet som:

  • är öppen och lättillgänglig för många som till exempel prova på, drop-in eller spontanverksamhet, särskilt på helgkvällar.
  • erbjuder fritidsaktiviteter och läger för barn och unga vid skollov.
  • skapar möjlighet för unga att prova en ledarroll.
  • bidrar till aktiviteter för de prioriterade grupperna med särskilt fokus på deltagare med lägre socioekonomisk situation än genomsnittet.
  • aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet.
  • förbättrar fysisk och psykisk hälsa.
  • stimulerar till förbättrad rörelserikedom.
  • inkluderar personer med funktionsnedsättning i föreningslivet.
  • bidrar till integration för nyanlända.
Sidan publicerades