Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Sök verksamhetsstöd för rättighetsfrågor

31 oktober är sista dag för er förening att söka verksamhetsstöd för verksamhet inom rättighetsfrågor.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stötta föreningar som aktivt verkar för att värna rättigheter och vara röstbärare för målgrupper med koppling till diskrimineringslagstiftning.

Målsättning med stödet är att:

  • stötta föreningar i att vara röstbärare och värna rättigheter
  • stötta föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning som kan bidra med expertkunskap och informationsspridning till allmänheten
  • underlätta för föreningar med koppling till diskrimineringslagstiftning att skapa samverkan och sociala nätverk.

Följande områden kan ligga till grund för stöd:

  • Funktionsnedsättning: Funktionshindersföreningar som värnar om rättigheter för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
  • Ålder: Pensionärsföreningar anslutna till PRO, SPF, SPRF, SKPF, RPG eller sverigefinska pensionärer som värnar om rättigheter för äldre. Området innefattar även föreningar som värnar om rättigheter för barn och unga.
  • Nationella minoriteter: Föreningar som värnar om rättigheter för nationella minoriteter; samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
  • Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning: Föreningar som värnar om rättigheter ur ett jämställdhets- eller HBTQ-perspektiv.
  • Etnisk tillhörighet: Föreningar som värnar om lika rättigheter för alla oavsett hudfärg och nationellt eller etniskt ursprung.
  • Religion eller annan trosuppfattning: Föreningar som värnar om rättigheten att utöva eller ge uttryck för religion utan att riskera att bli utsatt för diskriminering. Området innefattar exempelvis föreningar som verkar mot antisemitism och islamofobi.
Sidan publicerades