Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Sök verksamhetsstöd för social och förebyggande verksamhet

31 oktober är sista dag för er förening att söka verksamhetsstöd för social och förebyggande verksamhet.

Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till kommunala insatser och åtgärder inom det sociala området. Föreningarna är också viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor.

Målsättning med stödet är att:

  • förebygga sociala problem
  • stödja socialt utsatta grupper eller människor
  • motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet
  • stötta föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser.

Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som:

  • stödjer människor med problem som är, eller riskerar att bli, beroende av stöd från socialtjänsten
  • är ett alternativ eller ett komplement till socialtjänstens insatser
  • genom förebyggande arbete bidrar till att förhindra att personer på sikt behöver söka socialtjänstens stöd
  • riktar sig till vissa områden av individ- och familjeomsorg som individ- och familjenämnden finner särskilt prioriterade.
Sidan publicerades