Välkommen till AIM-day, samhällsomvandling i norr

Den 16 november 2022 bjuder Umeå universitet in till mötesplatsen AIM-day Samhällsomvandling i norr.  AIM-day är en möjlighet för organisationer, företag och föreningar att ställa frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare och diskutera dem tillsammans.

Varje fråga får en timme – och diskuteras i en grupp med bred kompetens. Temat för hösten är samhällsomvandling i norr där vi utgår ifrån följande underteman som din verksamhet kan ställa frågor inom:

  • Energi
  • Människor och kultur
  • Hållbar stads- och landsbygdsutveckling
  • AI och digitalisering

Förhoppningsvis kan vi, genom att mötas kring gemensamma utmaningar, hitta nya perspektiv och inleda nya samarbeten. Ställ din fråga till oss senast 29 augusti, så har du möjlighet att diskutera den med forskare den 16 november 2022.

Sidan publicerades