Grönyteskötsel

Samtliga priser gäller för 2021 är inklusive moms. Föreningar subventioneras 60 procent av följande priser:

  • Vertikalskärning: 1 235 kr/timme
  • Djupluftning: 1 380 kr/timme
  • Knivluftning: 900 kr/timme
  • Sådd: 995 kr/timme
  • Gödsling: 700 kr/timme
  • Sanddresssning: 1 145 kr/timme

Sand, gödsel, gräsfrö och liknande ingår inte i priset.

Ej subventionerade för föreningar:

  • Slaghacka: 940 kr/timme
  • Jordprov med åtgärdsförslag: 2 015 kr
  • Grundavgift: 600 kr
  • Rådgivning (första timmen gratis): 300 kr/timme
Sidan publicerades