Konstgrässkötsel

Alla avgifter är inklusive chaufför och exklusive moms.

  • Startavgift: 550 kronor
  • Djuprengöring 11-mannaplan: 4 765 kronor per tillfälle
  • Djuprengöring 7-mannaplan och mindre: 3 765 kronor per tillfälle
  • Ytrengörning: 3 700 kronor per tillfälle
  • Granulatspridning (1,5 timme): 570 kronor per timme
  • Granulat: cirka 2 600 kronor per ton
  • Lagning: 290 kronor per timme
  • Harvning (1,5 timme): 570 kronor per timme
  • Konsult: 530 kronor per timme
Sidan publicerades