Fiskeregler, kommunala fiskevatten

I Umeå stadsfiskeområde, Nydalasjön och Sofiehemsdammen fiskar du med handredskap (spö) enligt gällande nationella sötvattensregler enligt fiskelagen (1993:787) samt de nationella föreskrifterna ”Fiske i sötvattensområdena (FIFS 2004:37)” och ”HVMFS 2019:6”. Nationella sötvattensregler gäller i Umeälven ut till sötvattensgränsen för Umeälv: av dels en linje i väst-östlig riktning 250 meter söder om Tuvans sydspets, dels Bergöbron.

Du är skyldig att genast återutsätta en fisk i vattnet, vare sig den är död eller levande om den

 1. fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten
 2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten
 3. inte håller för arten eventuellt föreskrivet minimimått eller maximimått.

Fiskesäsonger

Lax:

 • 1 januari till 30 april samt 19 juni till 31 augusti.
 • Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 1 maj till 18 juni och 1 september till 31 december.

Öring:

 • 1 januari till 31 augusti samt 15 oktober till 31 december.
 • Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 1 september–14 oktober.

Harr:

 • 1 januari till 14 april samt 1 juni till 31 december.
 • Fredningsperiod (förbjudet att fiska) 15 april till 31 maj.

Metoder

Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet. Mängdfångande redskap såsom nät och ryssjor är förbjudet att använda inom området.

Fångstbegränsningar

Lax:

 • Minimimått: 50 cm
 • Maximimått: 65 cm

Endast en lax får fångas och behållas per fiskande och dygn.

Öring:

 • Minimimått: 50 cm

Du får endast fånga och behålla odlad öring. All vild öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr:

 • Minimimått: 35 cm

Fiskesäsong

 • Fiske året runt.

Metoder

Endast fiske med ett handredskap (spö) eller en handlina med en krok är tillåtet per person.

Fångstbegränsningar

Högst tre ädelfiskar (regnbåge eller öring) får tas upp per person och dygn. Återutsätt gärna stora abborrar och gäddor.

Fiskesäsong

Fiske under den isfria perioden av året.

Metoder

Regler för fiske efter karp:

Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet.

 1. Krav på avkrokningsmatta och knutlös håv.
 2. Lindimensionen på tafsen måste vara tunnare än huvudlinan.
 3. Krav på varsam och snabb hantering av fisk.

Regler för övrigt fiske:

Endast fiske med handredskap (spö) är tillåtet.

 1. Endast nylonlinor är tillåtna, flätlinor förbjudna.
 2. Max lindimension: 0,20 mm.
 3. Krav på varsam och snabb hantering av fisk.

Fångstbegränsningar

Förbjudet att avliva fisk.

Karta över kommunala fiskevatten

Sidan publicerades