Norrbyskär samordningsgrupp

Samordningsgruppen har gått igenom tidigare utredningar samt kompletterat med en uppdatering för att veta läget gällande behov och kostnader för en besöksbrygga på Norrbyskär. Läget var tydligt att samtliga ville få till en lösning för att besökare skulle kunna uppleva Norrbyskär sommaren 2021 så landade vi gemensamt i att Kalmaren var det alternativet som var rimligt för en gästbrygga. Bra djup samt ett skyddat läge. Om det endast gällt ångbåtskajen som utgångspunkt hade det inte funnits någon lösning på ett par år. Ångbåtskajens situation förvärrades under hösten 2020 och blåste sönder ännu mer.

Gällande tillgängligheten på Norrbyskär är en viktig punkt och som vi har med oss och planerar för i nästa steg. 2021 kommer till exempel inte tillgängligheten på Kalmaren vara uppnådd men i det bygglov som kommer att sökas i höst är tillgängligheten en utgångspunkt. Andra åtgärder som vi planerar för är en stig och spång, kajen, grillplats, utedasset men även andra intressanta möjligheter.

Påbörjad samordning

Under hösten 2020 och våren 2021 har flertalet dialogmöten med nedanstående parter ägt rum:

 • Lokaltrafiken gällande färjan med verksamheterna på ön samt Rundviks rederi
 • Verksamheterna på Norrbyskär; museet, värdshuset, kyrkan, kiosken och KFUM
 • Representanter från samfälligheten
 • Båtklubbarna genom en samordningsgrupp som består av Västerbottens båtförbund, Hörnefors båtklubb, Umeå segelsällskap med flera som i sin tur fört dialogen vidare med övriga båtklubbar

Avstämningar och uppdateringar med kommunens interna verksamheter

 • Mark och exploatering
 • Gator och parker
 • Fritid
 • Näringsliv

Vi ställde frågor om vad som är viktigast för att påbörja utvecklingen av Norrbyskär och här är exempel på åtgärder som vi är överens om. Självklart finns det flera punkter som tagits upp och flera av dem kommer att finnas med i nästa steg i Norrbyskärs utveckling som fortsätter hösten 2021.

Fortsatt utveckling av Norrbyskär

 • Att få besökare till ön samt att kunna besöka ön var en viktig fråga för samtliga.
 • Att kunna upptäcka ön och hitta stigar till fina platser, det vill säga röja stigar
 • Att se över skyltningen på ön
 • Röja träd som blåst omkull i allen
 • Grillplatser
 • Toaletter
 • Soptunnor
 • Tillgängliggöra ön
 • Visa på den spännande kulturhistorien
Sidan publicerades