Båttrafik förbjuden i Umeälven, Västra länken

Nu pågår arbetet med att reparera och återställa brobalken över Umeälven i höjd med Killingholmen. I samband med dessa arbeten finns det risk för nedfallande föremål. Detta innebär att beslutet om att det är förbjudet att vistats i älvfåran i broarbetsplatsens närhet förlängs.

2021 hade Trafikverket tillstånd att stänga älven för båttrafik på grund av rasrisker och risk för nedfallande föremål vid broarbetsplatsen för Umeåprojektets nya bro över Umeå älv. Detta tillstånd förlängs nu och gäller även 2022. Det innebär att det blir fortsatt förbjudet att vistas i älvfåran i broarbetsplatsens närhet. Området är utmärkt med skyltar.

För att inte locka båttrafik till området har Umeå kommun valt att inte sätta ut bryggan vid Klabböle.

Mer information

Information om projektet läggs fortlöpande ut på projektets hemsida, www.trafikverket.se/umeaprojektet Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades