Umelagun och Obbolabadet öppnar senare

Umelagun kommer att öppna senare än planerat, förhoppningsvis i slutet av vecka 25. Obbolabadet öppnar preliminärt tidigast lördag 15 juni. Det är på grund av tekniska problem som upptäcktes när bassängerna fylldes med vatten.

Under fyllningen av bassängerna på Umelagun uppstod tekniska problem när det gamla styrsystemet skulle bytas ut mot ett nytt. Det innebär att utebadet på Nydala inte kan öppna på onsdag 12 juni enligt plan. Nu arbetas det med att driftsätta det nya styrsystemet och planerad öppning blir istället i slutet av vecka 25. Vi uppdaterar Umelaguns hemsida på www.umea.se/umelagun Länk till annan webbplats. när vi har exakt datum för öppning.

När det nya styrsystemet är på plats fortgår arbetet med att värma upp de 1 650 000 liter vatten som finns i bassängerna, som sedan ska kloreras och cirkuleras. Innan badet kan öppna tas vattenprover för att säkerställa att allt är som det ska.

Vattenrutschkanan på Umelagun är i behov av renovering för att gå igenom besiktning och renoveringsarbetet kommer inte vara färdigställt till öppning utan förhoppningen är att kunna öppna rutschkanan senare i sommar.

Obbolabadets försening beror på ett renoveringsarbete som inte blivit godkänt. Vi uppdaterar Obbolabadets hemsida på www.umea.se/obbolabadet Länk till annan webbplats. när vi har exakt datum för öppning.

För den badsugne öppnar utebassängerna på Vallabadet i Hörnefors 15 juni.

Mer information som uppdateras löpande

Sidan publicerades