Fortsatt arbete med Röbäcks elljuspår

För att skapa bättre förutsättningar inför skidsäsongen har spårterassen breddats på Röbäcks elljusspår. Det är fortfarande ett par moment kvar innan arbete är helt klart.

Planen var att arbetet skulle vara klart mycket tidigare, men på grund av oförutsedda händelser har arbetet dragit ut på tiden. Under den senaste veckan har spårterassen fyllts upp med grus där det blivit hål och är blött för att vara klart till vinterns dragning av skidspår. För att göra det sista med de tunga maskinerna väntar vi in att marken ska frysa till för att inte köra sönder spåret. Förhoppningen är att det ska kunna ske inom några veckor.

Våren/sommaren 2023 kommer det sista arbetet att göras för att få en så bra spårterass som möjligt. Arbetet innebär att byta ut vägtrummorna under terassen för att få vattnet att rinna bort från spåret bättre samt att rensa bort stubbar i närheten av terassen.

Målsättningen med arbetet

En bredare spårterass innebär att det behövs mindre snö än tidigare för att kunna påbörja prepareringen av spåret. Det kommer även vara enklare för spårförarna att göra fina spår. De spår som breddats är 1,3 km samt 2,4 km (ej dagspåret).

Mer information

Sidan publicerades