Rallybild på skogsväg i vinterföre.

Kommunen vill fortsätta vara värd för Rally-VM

Umeå kommun ställer sig bakom en förlängning av avtalet med Svenska Rallyt och Rally-VM i ytterligare tre år. Det är enligt ett beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

– Rally-VM i Umeå har varit en stor succé både sportsligt och publikmässigt vilket är betydelsefullt för Umeå som destination och plats för större arrangemang. VM-rallyt visar dessutom upp Umeå och norra Sverige för en internationell publik och därför välkomnar vi från kommunen sida att tävlingarna fortsätter här, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

WRC (World Rally Championship) har nu arrangerats i Umeåregionen i två år. Nuvarande avtal mellan Umeå Kommun i egenskap av värdkommun och Rally Sweden (Svenska Bilsportförbundet) sträcker sig över 2024.

Svenska Bilsportförbundet har nu inlett en förhandling med det internationella förbundet och rättighetshavarna (promotorn) om ett förlängt avtal där Sverige även i fortsättningen har ett Rally-VM. Samtliga parter är oerhört nöjda med rallyt i Umeå och intentionen är en förlängning. Utifrån strukturen är det viktigt för det Svenska Bilsportförbundet att ha ett tillräckligt tydligt åtagande från värdkommunen, därav dagens beslut. Avtalets utformning och struktur behöver utvecklas vidare och formuleras utifrån lärdomar under de första åren samt parternas ambitioner.

– Svenska Rallyt är ett av Sveriges största årligt återkommande idrottsevenemang och bidrar positivt till tillväxten i Umeå genom att skapa förutsättningar för arbetstillfällen och intäkter till närings- och föreningsliv. Rally-VM skapar dessutom lokal identifikation och stärker förmågan att jobba tillsammans vilket gör att Umeå blir allt bättre på att ta hand om och dra nytta av stora event, säger Anders Ågren (M) kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott uppdrar åt näringslivsdirektören och vd för Umeå Kommunföretag AB att inleda förhandling med Rally Sweden och därefter återkomma med kompletterande beslutsunderlag inom respektive struktur. Finansiering av arrangemanget från kommunens sida sker genom kommunstyrelsen och Umeå Kommunföretag AB.

Några siffror från Rally-VM i Umeå:

  • Besökare från över 40 nationaliteter på plats i Umeå.
  • Inresande kreditkort omsatte 40 miljoner kronor.
  • Turistekonomisk omsättning över 120 miljoner kronor.
  • 69 procent av besökarna på Red Barn Arena besökte Umeå för första gången.
  • 5 miljoner kronor till det lokala föreningslivet betalas ut för 2023.
  • 54 miljoner tv-tittare internationellt.
  • Medier i 65 länder har skrivit om Umeå och rally.
  • Umeå och rally har omnämnts i medier med en räckvidd på 285 miljoner läsare.
  • Räckvidd på 35 miljoner användare i sociala medier.
  • 284 omnämnanden om Umeå och rally i svenska tryckta medier och 95 i svensk radio och TV.
Sidan publicerades