Nya fiskeregler i Nydalasjön

Nya fiskeregler i Nydalasjön innebär bland annat ett begränsat fångstupptag, max- och minimått på fisk samt fyra fiskeförbudsområden.

Med de nya fiskereglerna begränsas fångstuttaget till max tre abborrar och tre gäddor per fiskande och dygn. De innebär också ett max- och minimimått på gädda där minimimåtten är 40 cm och maxmåttet 75 cm. För abborrar gäller maxmåttet 25 cm. Måttet på fisken beräknas genom avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. Fångstbegränsningarna införs för att låta fiskar som är viktiga för reproduktionen i sjön finnas kvar.

De nya fiskereglerna innebär också fyra fiskeförbudsområden, det gäller badplatserna Nydalabadet, Kärleksviken och Tomtebobadet samt äventyrslekparken på Tomtebo. Anledningen är att badgäster inte ska skadas av eventuella fiskedrag som fastnat i botten.

Om fisket i Nydala

Nydalasjön ligger cirka 6 kilometer från centrala Umeå. Längs sjön finns flera grillplatser och toaletter. Naturligt finns det abborre, gädda och mört i sjön. Fisket i Nydalasjön är gratis men du måste lösa fiskekort.

I den digitala kartan på ifiske.se finns punkter för positioner på sex risvasar som sattes ut i sjön under vårvintern. Risvasarna ger bra lek- och uppväxtmiljöer för fisk och blir ofta bra platser att fiska på.

Sidan publicerades