Ny tjänst för bokning av lokaler, föreningsbidrag och föreningsregister

Boka du lokaler och anläggningar i tjänsten för lokalbokningar och ansökan om föreningsbidrag. Där hittar du även kommunens föreningsregister samt föreningar inom olika verksamheter, områden och för olika målgrupper.

Med fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar (kallas även resurser i systemet) menas exempelvis idrottshallar, tennisbanor, sammanträdesrum eller fotbollsplaner.

Det nya systemet är fortfarande under uppbyggnad och nya funktioner släpps allteftersom.

Skapa användare med bank-id

När det gäller bokningar är den största skillnaden för dig som kund just nu att du registrerar dig och loggar in i systemet med bank-id. Därefter letar du reda på den lokal du vill boka samt skickar bokningsförfrågan via det nya systemet, det är även via systemet du avbokar en lokal.

Bekräftelse på bokning/avbokning i systemet

Du kommer att kunna följa ditt ärende via systemet. I systemet hittar du även bekräftelse på bokningar och avbokningar i stället för som tidigare i din mejlkorg. Det går även att ställa in så du får notifikationer från systemet till din mejl när status på ditt ärende förändras.

Just nu hanteras och bekräftas dina förfrågningar manuellt i systemet av Lokalbokningen på Föreningsbyrån. I framtiden kommer du kunna betala vissa av dina bokningar via systemet samt boka och avboka många typer av lokaler oavsett tid på dygnet.

Samma regler för bokning och avbokning gäller som tidigare.

Bli medlem i en förening

Är du intresserad av att fylla på din fritid med något nytt? Kanske hittar du föreningar precis inom ditt intresseområde i kommunens nya föreningsregister.

I det publika föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, målgrupp och område genom olika filter. Just nu arbetar registrerade föreningar med att uppdatera uppgifter i det nya registret.

Bakgrund till nytt boknings- och bidragssystem

Under ett antal år har Fritidsförvaltningen, Umeå kommun, arbetat för att ersätta dagens system för bokningar av lokaler och anläggningar samt bidragsansökningar. Detta för att göra det enklare för privatpersoner, företag och föreningar att boka lokaler samt för föreningar att söka bidrag. Efter mycket arbete tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns nu en leverantör på plats för Umeå.

Sidan publicerades