Parkeringsavgift införs vid havsbad

Under sommarsäsongen kommer parkeringsavgift att införas vid Bettnessands och Norrmjöle havsbad. Anledningen är problem med framkomlighet som har pågått under flera somrar.

På grund av de trafik- och parkeringsproblem som har funnits efter Bettnesvägen och Kläppuddsvägen tidigare somrar har Upab på uppdrag av Umeå kommun och vägföreningarna i området infört åtgärder för att öka framkomligheten och tillgängligheten längs vägarna och parkeringsplatserna. Förutom en parkeringsavgift kommer det att vara förbjudet att parkera längs delar av Bettnesvägen och Kläppuddsvägen.

– Det är rätt vanligt att parkeringarna blir fulla när det är fint väder. Tyvärr har det inneburit att bilister som kommer efter att det blivit fullt väljer att parkera på ett sätt som leder till att exempelvis räddningstjänst och ambulans får svårt att ta sig fram vid behov, säger Sofia Åström, enhetschef, fritidsförvaltningen.

Umeå kommun har beslutat att från och med 1 juni 2022 införa parkeringsavgift på de kommunala parkeringsplatserna vid Bettnessands- och Norrmjöle havsbad. Samtidigt införs också ett förbud att parkera längs vissa sträckor efter Kläppuddsvägen och Bettnesvägen. Parkeringsavgiften kommer att gälla alla dagar 00–24 under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Priset är 8 kr/tim att och priset kan max bli 30 kr/dygn. Parkeringsavgiften betalas med mobilen, via Upab:s underleverantör Parkster.

– Vår förhoppning är att framkomligheten längs vägarna och på parkeringsplatserna ska bli bättre. Parkeringsavgift och parkeringsförbud är verktyg för att åtgärda de problem som har funnits tidigare somrar, berättar Upab:s produktionschef Robert Tegström.

Varför införs parkeringsavgift?

Parkeringsavgift och parkeringsförbud är verktyg för att åtgärda de problem som har funnits tidigare somrar. Det ökar framkomligheten och skapar tillgänglighet för dem som vill besöka badplatserna. Räddningsfordon ska kunna ta sig fram längs de mindre vägarna till stugor och badplatser för att undsätta behövande.

Mer information

Sidan publicerades