Bada säkert sommar 2021

Vi sätter våra besökares och medarbetares säkerhet först. Det maximala antalet gäster på Umelagun är 800 personer. Maxantalet på Vallabadet är 500 personer och på Obbolabadet 300 personer. Antalet kan ändras under sommaren 2021. Baden är öppna på ett tryggt och säkert sätt och vi anpassar oss efter rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om personalen upplever att det inte är möjligt för besökare att hålla avstånd till varandra kan därför insläppet till badet tillfälligt stängas innan det maximala antalet för badet har passerat in. Entré till badet öppnar så snart som det är möjligt.

En dag på badet ska vara en trygg och rolig dag för alla!

Köbildning och trängsel

• Vi släpper endast in ett begränsat antal gäster samtidigt för att kunna säkerställa möjlighet till avstånd.

• Vi har uttalade trängselvärdar på plats, dessa ska säkerställa att trängsel inte uppstår.

• Vi har placerat ut avståndsmarkeringar där köbildning kan ske, tex vid inpassering.

• Utrymmen med begränsat antal är markerade med maxantal.

• Vi håller koll på antalet besökare som går in och lämnar området.

• Badvärdar övervakar poolområdet och uppmanar regelbundet våra gäster att hålla avstånd.

• Regelbundna utrop gällande avstånd vid högtalarsystem.

Vi säkerställer en god hygien

• Handsprit finns tillgänglig för besökare på flera platser inom området.

• Vi har uppdaterat våra städrutiner av allmänna ytor och toaletter. Desinficering av utsatta ytor sker regelbundet.

• Vi har endast kort eller swishbetalning.

• All personal får utbildning gällande hygien, social distansering och andra säkerhetsregler.

Övriga anpassningar

• Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller inom området och vid restaurangen.

• Vi ser över och reviderar våra riktlinjer och rutiner regelbundet.

Tänk på det här när du besöker badet

• Var noga med handhygienen.

• Undvik trängsel.

• Håll avstånd till varandra.

• Uppdatera dig om myndigheternas rekommendationer.

• Välkommen att bada och simma hos oss om du känner dig frisk.

Sidan publicerades