Konstnärer, intresseanmäl till Höstljus!

I november 2021 invigs Umeås ljusfestival Höstljus. Under tre veckor kommer invånarna och besökare i staden få uppleva ljusgestaltning och videokonst i en höstrustad stadskärna. Nu öppnar vi upp för intresseanmälningar till en eller flera ljusinstallationer och platser, alternativt rörligt visuellt material/videokonst som går att projicera i stort format på fasad i utomhusmiljö. Anmälningstiden är förlängd till och med den 30 juni!

Umeå kommun Gator och Parker har identifierat möjliga platser och objekt som kan ligga till grund för ljussättningsförslag för inbjudna arkitekter, konstnärer, ljussättare, landskapsarkitekter och ljusföretag.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan senast 2021-06-30. Bifoga en grov idéskiss/visualisering i den form som passar dig. Kort presentation av idé- och gestaltning, material och belysningskoncept/annan teknik samt ekonomisk kalkyl.

Här kan du läsa mer om Umeås ljusfestival Höstljus och hur du kan göra en intresseanmälan.

Sidan publicerades