Onlineföreläsning om kvinnors villkor

Välkommen till en föreläsning med Annika Forssén Vad gjorde hemmafruarna egentligen? Hur såg livs- och arbetsvillkoren ut för kvinnor då – och nu? Vad var, och är, viktigt för kvinnors hälsa?

Annika Forssén är författare och docent i allmänmedicin vid Umeå universitet och distriktsläkare i Luleå. Hon har tillsammans med kollegan Gunilla Carlstedt, Stockholm, forskat om kvinnors liv, arbete och hälsa. Under 2018 gav de ut boken ”Arbete för livet. Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal” som är en populärvetenskaplig bearbetning av forskningen.

Se föreläsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Youtube)

Så här beskriver Annika själv sin föreläsning:

”I fokus för föreläsningen står tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbets­områden och bostadsorter. De berättar om erfarenheter och villkor under uppväxten, i parrelationer, i hemarbete och yrkesliv, och om den egna hälsan. Kvinnornas livshistorier speglas mot samhällsutvecklingen under 1900-talet. Trots stora förändringar i samhället kan mycket av det som den äldre generationen kvinnor berättat om kännas igen av yngre generationer – såsom upplevelser i barnafödande, situationen i förvärvslivet och åldrandet. Det gäller också ansvaret för hushålls-, omsorgs-, och relationsarbetet – i hemmen och i offentligheten – ett arbete som var, och är, nödvändigt för människors välbefinnande och hälsa. Den kunskap för överlevnad som många av de äldre kvinnorna tillägnat sig är fortsatt livsviktig, i vardagen och vid kriser och katastrofer, och behöver omfattas av alla.”

Sidan publicerades