Mosaik från Minerva of Peace i Library of Congress, USA

Eva Lindau och Bo Sundin får 2022 års Minervastipendier

Kulturnämnden har beslutat att 2022 års Minervastipendier går till Eva Lindau och Bo Sundin. Stipendierna, som består av 10 000 kronor vardera, går till två personer som på olika sätt bidragit till kulturell verksamhet i Umeå och Västerbotten.

Eva Lindau är skåning och kom till Umeå med omnejd i början på 1980-talet. Hon studerade vid Umeå universitet och kom tidigt att intressera sig för teater och var bland mycket annat producent vid Profilteatern.

Med engagemang, nyfikenheten, driv och stor kompetens inom scenkonstområdet har producenten Eva Lindau varit med och byggt upp Umeå Teaterförening till en av Sveriges mest framgångsrika. Hennes fingertoppskänsla för kvalitet inom såväl det breda som det smala har gett Umeåpubliken tillgång till teaterns verkliga guldkorn.

Eva Lindaus stora professionella och ideella engagemang för teaterlivet i Umeå under många år gör henne till en mycket värdig mottagare av 2022 års Minervastipendium.

Bo Sundin är från Stockholm och Umeåbo sedan 1980-talet. Han verkade vid Västerbottens museum i Umeå under åren 1978 till 1994 och där var han bland annat redaktör för tidskriften Västerbotten och byggnadsantikvarie. I den senare rollen var Bo Sundin inblandad i många bevarandefrågor när det gällde byggnader i vår stad. Han fortsatte med sådana spörsmål under sin tid som länsantikvarie vid Länsstyrelsen fram till sin pensionering 2018 och efteråt.

Bo Sundin har ett stort kulturhistoriskt intresse och det visade sig inte minst nu i ingången till detta år 2022 då vi firar att Umeå fyller 400 år. Lagom till jubileet har han i boken Husen som överlevde Umeå beskrivit 35 byggnader i Umeå kommun som är skyddade enligt kulturmiljölagen och lyft fram deras tillkomst och historia i stor detalj. Vi får ta del av de historiska miljöerna, personerna som byggde husen, de som bodde i dom och en del av vad som utspelade sig bakom fasaderna. Boken är en pärla många har och kommer att ha glädje av. Detta tillsammans med Bo Sundins övriga författarskap och insatser för Umeås kulturhistoria genom åren gör honom till en mycket värdig mottagare av 2022 års Minervastipendium.

Mer information

Minervabelöningen instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och föreläsningsförening. Stipendierna delas ut av kulturnämnden till utövare eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst Västerbotten. Första gången det skedde var 1977 och varje år utses två pristagare. Stipendiet består av två årliga stipendier med en prissumma på 10 000 kronor vardera.

Sidan publicerades