Konstverket Lev! © FA+/Bildupphovsrätt 2023

Två kulturutövare får stipendium

Kulturnämnden har beslutat att utse Amanda Lindgren och Peter Stridsberg till mottagare av kulturnämndens stipendium till kulturutövare 2023. Stipendierna uppgår vardera till 20 000 kronor.

Kulturnämnden utser årligen två stipendiater till stipendium till kulturutövare. Allmänheten bjuds in att föreslå stipendiater och 61 nomineringar har skickats in. Bland dessa har kulturförvaltningen i samråd med kulturnämndens presidium föreslagit nedanstående stipendiater med följande motiveringar:

Amanda Lindgren

För sitt arbete som musiker och studioansvarig tilldelas Amanda Lindgren kulturnämndens stipendium för kulturutövare 2023. Lindgren har en mångårig erfarenhet av musicerande i band som Systraskap, Barnet, Lilla Parasit och Jeff Elliot, samtidigt som hon driver inspelningsstudion Ljudinstitutet i Umeå, som riktar sig till musicerande kvinnor och ickebinära.

Hennes musikaliska uttryck präglas av en obegränsad kreativitet, vilket kan ses på albumet Alltid ska du finnas för mig, som består av hennes mamma Helén Lindgrens tidigare outgivna sångsamling. Hon har även skrivit musik till albumet Existens med Jeff Elliot, där bandet musiksatt inlästa texter av författare och poeter. Musik är inte bara ett kreativt och personligt utlopp för Lindgren, utan även en samlingsplats där människor kan mötas och skapa tillsammans.

Peter Stridsberg

För sitt arbete som fotograf och konstnär tilldelas Peter Stridsberg kulturnämndens stipendium för kulturutövare 2023. Peter Stridsbergs fotografiska ambitioner präglas av ett poetiskt driv, vilket lyfts i både motiv som verktitlar. Stridsberg ställer ut sina foton flitigt över hela Sverige, och fortsätter att vara verksam i Umeå efter sin tid vid Umeå universitet.

Stridsbergs foton är tankeväckande, och går från att vara tankeställande miljöskildringar till att ha en vardagsparodisk kvalitét, där vardagen i hemmet presenteras av trånga kulisser och mörka utrymmen, med naturen utanför fönstret, så nära men så långt borta. Hans blick för det ironiska i det och det sårbara i oss som betraktar hans verk är väl avvägd och vass.

Sidan publicerades