Vilka ska få kommunens kulturstipendier 2024?

Nu har du möjlighet att nominera kulturarbetare du tycker är värda att få lite extra uppskattning. Lämna in ditt förslag på kandidater till kommunens kulturstipendier under nomineringsperioden 1–29 februari.

Varje år delar kulturnämnden ut två stipendier till kulturutövare inom till exempel bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium är på 20 000 kronor. Allmänheten bjuds in att skicka in nomineringar för de personer de tycker har utmärkt sig i Umeås kulturliv.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre kulturutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Kulturutövaren ska;

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara skriven i Umeå kommun
  • vara myndig
  • inte ha fått Umeå kommuns konststipendium de senaste tre åren.

Nomineringsperioden är under februari månad och en person kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Förra årets stipendiater var fotografen Peter Stridsberg samt musikern Amanda Lindgren.

Sidan publicerades