Stängning av Föreningsbyråns anläggningar och lokaler

Från 11 november stänger vi bokningen av våra idrotts- och badanläggningar samt möteslokaler. Bokade tider i idrotts- och badanläggningar behöver ni som förening själva avboka medan möteslokaler kommer att avbokas av Föreningsbyrån.

Undantag från stängningen görs för simskoleverksamhet, skolans simundervisning samt övrig föreningsledd idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

Åtgärderna är tagna utifrån de nya lokala allmänna råden för Västerbotten län.

Idrottsanläggningar och lokaler behöver föreningen själv avboka

Från 11 november går det enbart att boka idrotts-/badanläggning för målgrupper som är undantagna beslutet. Övriga typer av bokningar under perioden för restriktionen kommer inte att godkännas.

Ni som förening behöver själva avboka tider i våra idrotts- och badanläggningar. Anledningen är att det är svårt för Föreningsbyrån att bedöma om det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet som är undantagen stängningen, eller om ni som förening själva bedömt att även den typen av verksamhet behöver avbokas. Just nu kan du avboka lokal med kort varsel utan avgift.

Möteslokaler avbokas automatiskt

Från 11 november går det inte att boka möteslokaler under perioden för de skärpta restriktionerna. Samtliga befintliga bokningar under perioden kommer att avbokas av Föreningsbyrån.

Allmänhetens tider i inomhusanläggningar

Allmänhetens tider i våra anläggningar är inställda under perioden för restriktionen.

Sidan publicerades