Båttrafik förbjuden i Umeälven, Västra länken

Det är risk för ras och nedfallande föremål när reparationsarbete inleds efter olyckan vid broläget, Västra länken, i höstas. Tidigare har en varning gått ut om att inte åka båt vid bron. Från 24 juni har Länsstyrelsen beslutat om förbud att vistas i älvfåran i brolägets närhet.

Det är risk för ras och nedfallande föremål när reparationsarbete inleds efter olyckan vid broläget, Västra länken, i höstas. Tidigare har en varning gått ut om att inte åka båt vid bron. Från 24 juni har Länsstyrelsen beslutat om förbud att vistas i älvfåran i brolägets närhet.

Efter olyckan med bron över Umeälven kommer reparations- och återställningsarbete att påbörjas under sommaren. Under arbetet är det risk för ras och nedfallande föremål. Länsstyrelsen har därför utfärdat ett förbud att vistas i Umeälven vid bron. Trafikverket kommer att sätta upp skyltar och röda lampor för att varna båtförare.

Förbudet gäller till dess att arbetet är klart under 2022.

Sidan publicerades