Hinder längs Stadslidens motionsspår

Måndag 22 november börjar Vakin ett underhållsarbete på Stadsliden. Det påverkar framkomligheten i motionsspåret.

På vissa sträckor behöver du vara uppmärksam på fordon och maskiner om du befinner dig i motionsspåren. Byggtrafik kommer att gå från entré Berghemsvägen och korsa spåren 3,1 km, 3,6 km och 1,9 km.

Spåren 3,6 kilometer, 5 kilometer och 10 kilometer kommer att vara avstängda vid Stadslidens utegym i höjd med entré Kallkällebacken, Haga. Det går inte att komma fram i närheten av avspärrningen. Byggtrafik kommer att följa samtliga spår fram till avspärrningen.

Arbetet förväntas ta cirka fyra veckor att slutföra.

Karta över Stadsliden som visar var byggtrafiken går samt var avspärrningen ligger. Informationen om avspärrning och var byggtrafik beskrivs i nyheten.
Sidan publicerades