Discgolfspelare kastar mot en korg, med ryggen vänd mot betraktaren.

Nu skapar vi utrymme för fler i I 20-skogen

Att ta bort sly och att skapa förutsättningar för fler Umeåbor att nyttja kommunens mark för fritidsaktiviteter och idrott under en större del av året, det är målet för insatser som just nu genomförs i I 20-skogen med anledning av det kommande VM-rallyt.

– Alla är självklart rädda om sina möjligheter att utöva sin idrott och andra intressen. Ambitionen med de arbeten kommunen nu genomför i I20-skogen är enbart att fler Umeåbor ska få möjlighet att nyttja de gemensamma ytor som vi har under en större del av året. Under hösten kommer arbetet att drabba ett fåtal korgar för discgolfarna i Umeå, men i förlängningen kommer de arbeten som genomförs snarast att gynna utövarna. Det är vår uttalade förhoppning, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Arbeten som just nu är aktuella, och som kommer att påverka discgolfen, är att skapa ytor för en sträckning av VM-rallyt som genomförs i slutet av februari. Det omfattar bland annat ytor för snöläktare, som tinar bort när våren kommer. Området är eftersatt, mycket skräp har samlats där genom åren och sly behöver röjas. Dessa insatser hade hur som helst behövt genomföras inom några år, men nu har det påskyndats av det planerade rallyt.

När det gäller discgolf som har debatterats de senaste dagarna så innebär arbetsinsatserna att några korgar tillfälligt kommer att behöva flyttas under arbetsperioden. Enstaka korgar kommer att behöva nya placeringar nästa säsong, men utöver det bör arbetena inte förändra förutsättningarna för discgolf-utövarna.

– Det har självklart funnits en oro för att vi inte ska kunna använda vår fina bana, eller att den kraftigt ska försämras. Nu när vi tillsammans med kommunen har gjort en mer noggrann genomgång av de planerade insatserna så kan jag konstatera att det visserligen kommer att ske vissa justeringar, men de kommer inte att ha någon direkt negativ inverkan på vår verksamhet, snarare tvärtom, säger David Viklund, kassör, Umeå Discgolf Club.

Kontakt

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

David Viklund
kassör
Umeå Discgolf Club
070-234 89 06
david.viklund@gmail.com

Sidan publicerades