En båt vid bryggan på Norrbyskär

Dan gamla bryggan på Norrbyskär

Ny båtbrygga på Norrbyskär

För att skapa bättre möjligheter för båtägare att angöra ska en ny båtbrygga byggas på Norrbyskär. Fritidsnämnden får 3 miljoner kronor för det enligt beslut i kommunfullmäktige.

Den befintliga ångbåtsbryggan bedöms vara obrukbar och farlig, vilket medför behov av en ny lösning för båtlivet redan 2021. För att det ska vara möjligt att besöka Norrbyskär med fritidsbåt i sommar är investeringen viktig och det är också en investering för en långsiktig lösning för båtlivet och för tillgängligheten på ön. Den nya bryggan blir en pontonbrygga för besökare, som placeras vid Kalmaren. Investeringen planeras i tre etapper, där den första etappen genomförs i år. 2022 genomförs etapp 2 och 2023 etapp 3, då investeringen slutförs.

Sidan publicerades