Umeå Energi Arena Vind är en kommunal idrottshall där kommunen kommer att förstärka takkonstruktionen

Takkonstruktioner på idrottshallar förstärks

Ett antal av kommunens idrottshallar med underspända takstolar kommer under året att förstärkas och behöver därför stängas helt eller delvis för underhållsarbete. Berörda hallar är friidrottshallen, ishall 1 och 2 på Nolia, Hippologum, Sjöfruhallen, Umeå energi arena Vind. Tillåten snölast har minskats så att hallarna kan nyttjas tills förstärkningsåtgärderna har genomförts.

Efter tillbudet på Tarfallahallen i Kiruna förra vintern identifierade Statens haverikommission allvarliga fel på en viss typ takkonstruktion, så kallad underspänd takstol, som tidigare varit godkänd.

Till följd av utredningen granskade Umeå kommun sina hallar, gjorde riskbedömning och redovisade sina rutiner till Arbetsmiljöverket, som godkände kommunens skrivelse. Vid utredningen framkom att ovanstående sex hallar som visade sig ha liknande takkonstruktioner som är i behov av anpassning. Men med reducerat snödjup kan hallarna hållas öppet tills underhållsarbete äger rum.

Åtgärder för kommunens idrottshallar

Åtgärderna består i att underspända takstolar ska förstärkas. Fram till att dess att förstärkningsåtgärderna genomförts sänker kommunen gränsen för tillåtet snödjup på taket som en säkerhetsåtgärd. Därefter kontrollerar kommunen noggrant snödjupet samt prioriterar skottning av taken på dessa hallar vid snöfall.

– Efter undersökningen i höstas anpassade vi maximalvärden för snödjupet på dessa hallar med riskkonstruktioner för att förebygga skada av snöbelastning. Vid dessa snödjup såg konstruktören inte någon risk att hallarna kan användas som vanligt. Det betyder att vi kontrollerar snödjupet ännu hårdare och vid större snöfall kommer vi att prioritera dessa hallar för skottning, säger Karin Isaksson, chef på Teknik och fastighet.

Kommunen samarbetar tätt med konstruktörer och vidtar säkerhetsåtgärder vid behov. Ishall 1 stängdes under en kort period på måndag eftermiddag när det hördes knakande ljud i takkonstruktionen. Hallen kunde öppnas senare på kvällen efter att den hade besiktats av konstruktör.

Tidsplan

  • Ishall 2 på Nolia kommer att vara helt stängd 8 februari–21 mars.
  • Ishall 1 på Nolia kommer att vara helt stängd 15 mars–säsongen.
  • Friidrottshallen på Nolia planeras att starta vecka 10.

De övriga tre hallarna: Hippologum, Sjöfruhallen, Umeå energi arena Vind, kommer att åtgärdas efter vintern när verksamheter som använder hallarna har bättre möjlighet att bedriva verksamhet utomhus.

Föreningar med bokningar i hallarna kontaktas

De föreningar eller andra som har bokningar i någon av hallarna under perioden de håller stängt kommer att bli kontaktade av Föreningsbyrån, Lokalbokningen.

– Vi har precis påbörjat vårt arbete på Ishall 2 på Nolia och kan inte exakt säga hur mycket tid vi behöver. Hallarna måste stängas helt under pågående underhållsarbete. Naturligtvis vill vi genomföra vårt arbete så fort som möjligt för att inte påverka bokningarna i hallarna för mycket, tillägger Karin Isaksson.

Kontakt

Patrik Lindqvist
projektledare
Bygg- och fastighetsteknik
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Anders Linder
driftchef, Fritid
Anders.linder@umea.se
090-16 54 07

Allmänna frågor om bokningar:
fritid.bokning@umea.se

Sidan publicerades