Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Umeå Energi Arena Vind

Umeå Energi Arena Vind öppen igen

Från och med torsdag 18 februari upphäver byggnadsnämnden sitt tidigare beslut att stänga byggnaden.

Byggnadsnämnden motiverar sitt nya beslut med att Fastighet har inlämnat erforderlig redovisning att byggnaden/hallen är säker att vistas i utan allvarlig risk för människors säkerhet genom ras.

Som tidigare informerat inventerade Fastighet i höstas kommunens is- och idrottshallars takkonstruktioner. Flera hallar, däribland Umeå Energi Arena Vind, identifierades att ha samma riskkonstruktion som Tarfallahallen i Kiruna.

Tillsammans med sakkunnig konstruktör, som även anlitats av Statens Haverikommission vid Tarfallahallen, tog Fastighet fram en riskbedömning och åtgärdsplan för takkonstruktionerna av berörda hallar. I detta ingick en kontinuerlig mätning av snödjupet på hallarnas tak. Som en säkerhetsåtgärd har gränsvärden för snödjupet justerats och sänkts för att reducera belastningen på takkonstruktionen.

Konstruktören gjorde förra veckan bedömningen att Umeå Energi Arena Vind kunde hållas öppet, men att taket skulle skottas, vilket Fastighet organiserade från och med i måndags. Byggnadsnämnden gjorde en annorlunda bedömning än konstruktören och Fastighet och stängde hallen 15 februari.

18 februari fattade byggnadsnämnden nytt beslut, BN-2020/02046-20, som upphävde stängningsbeslutet.

Kontakt

Patrik Lindqvist
projektledare
Bygg- och fastighetsteknik
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Roger Edenwill
Föreningsbyrån, lokalbokning
fritid.bokning@umea.se
090-16 18 55 (vardagar kl 10–12)

Sidan publicerades