Gul bild med ordet "festival" på olika minoritetsspråk

Delta i urfolks- och minoritetsfestival på Gammlia

Fredag 20 maj till söndag 22 maj hålls en urfolks- och minoritetsfestival på Gammlia med judiska, romska, sverigefinska, tornedalska och samiska språk-, kultur- och rättighetsfrågor i centrum. Välkommen!

Festivalen är en mötesplats och folkfest på Gammlia i dagarna tre för alla åldrar – med livemusik, utebio, teater, karaoke, marknad, poesi, kaffe vid elden och mycket mer.

Festivalen arrangeras i samarbete mellan Västerbottens museum och elva lokala föreningar och eldsjälar med anknytning till minoriteter i Umeå. Kommunen är en av flera parter som ger festivalen stöd.

Mer information

Läs om kommunens minoritetsarbete: www.umea.se/minoriteter

1999 erkände Sverige fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samerna. Därmed har dessa erkänts särskilda rättigheter vad gäller språk och kultur.

I samband detta blev fem minoritetsspråk erkända som nationella minoritetsspråk. Det innebär att språken enligt lag skall skyddas och främjas. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib samt de samiska språken.

Samerna har urfolksstatus och har därmed ytterligare särskilda rättigheter. FN:s generalförsamling antog 2007 en deklaration som syftar till att tydliggöra urfolkens rättigheter – the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Sverige har ställt sig bakom antagandet av UNDRIP.

Sidan publicerades