Färgglada pennor i pennställ och pysselmaterial, små barn i bakgrunden

Foto: Malin Grönborg

Fortsatt begränsning av kulturens verksamheter 

Många av kulturförvaltningens verksamheter går ut på att samla människor och vara en mötesplats. För att minska spridning av covid-19 har verksamheterna varit anpassade sedan november och nu har kulturnämnden beslutat att anpassningen fortsätter till 17 mars.

  • Kvinnohistoriskt museum och Konsthallen i Väven håller stängt för besökare.
  • Programverksamhet, gruppaktiviteter och andra planerade arrangemang ställs in. Det gäller till exempel sagostunder, språkcaféer och besök av skolklasser på biblioteken. Det gäller även öppen verksamhet inom Kulturskolan, barnkulturen och Kultur för seniorer.
  • Biblioteken håller fortsatt öppet men vi uppmanar till att undvika besök som inte är nödvändiga. Servicen på biblioteken är begränsad.

Anledningen till att anpassningarna gäller ända till den 17 mars är att verksamheterna behöver framförhållning och planeringsutrymme för att kunna erbjuda ett bra programutbud när situationen väl tillåter det.

Sidan publicerades