Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Platser

Den här resan är ett sätt att levandegöra statistik och visa på konkreta effekter av jämställdhetsarbete. Ett arbete som har letts både av kommunen och andra organisationer och personer i Umeå. Vi har försökt att exemplifiera framgångsrika förändringar och landmärken i staden, men även belysa utmaningar som finns. Syftet är också att understryka vikten av att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

 • Listen på Rådhustorget

  Under hösten 2019 uppfördes ett #metoo-monument att uppföras på Rådhustorget. Monumentet markerar kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier och är e...
 • Dragonskolan

  Killar väljer byggprogrammet, tjejer väljer hantverksprogrammet. Så kan man grovt sammanfatta den starka könssegregeringen på Dragonskolan. Bilden är likadan på...
 • Stationstunneln

  Stort ljusinsläpp, rundade hörn för bättre överskådlighet och uppgångar i mitten av tunneln. Det är några exempel på hur stationstunneln i Umeå har planerats oc...
 • SVT-huset på Ersboda

  Män dominerar i nyhetsrapporteringen världen över. En studie visade att bara 24 procent av de intervjuade är kvinnor. I Sverige låg samma siffra på 31 procent....
 • Hedlunda förskola

  Här på Hedlunda förskola i centrala Umeå arbetar man med så kallad fördjupad genuspedagogik. Varje barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar och inte u...
 • Hemtjänsten på Haga

  Hemtjänsten är ett starkt kvinnodominerat yrke. De som jobbar inom kommunens hemtjänst inom staden, som här på Haga, tar sig i regel fram på cykel – året runt,...
 • Hagaskolan

  Måltidsservice i Umeå, som har sitt produktionskök på Hagaskolan, serverar dagligen 23 000 portioner till kök runt om i kommunen. De senaste åren har man jobbat...
 • Gammliavallen - Umeå Energi Arena

  Det togs i slutet av 90-talet ett modigt beslut i fritidsnämnden som handlade om att träningstider ska tilldelas efter serietillhörighet. Högsta laget ska välja...
 • Berghems förskola

  I Umeå har det funnits förskola sedan 1966, då de första avdelningarna öppnade på Berghems förskola. Förskolan är fortfarande i bruk idag.