Bild på tre specialpedagoger som håller introduktionsprogrammet.

Specialpedagogerna Liselott Wihlbäck, Ninna Kristansen och Anna Boman håller i introduktionsprogram för nya lärare.

Introduktion bidrar till tryggare lärare

Umeå kommuns introduktionsprogram för nyutexaminerade lärare är inne på sitt tredje år. Sedan starten har drygt 65 nya lärare fått möjlighet att under sitt första år delta i workshops och få coachning för att växa in i yrkesrollen och utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Enligt skollagen har alla nyutexaminerade lärare rätt till en introduktionsperiod. Umeå kommun har utvidgat denna period med ett introduktionsprogram som är tänkt att komplettera mentorernas uppdrag.

– Introduktionsprogrammet i Umeå kommun utgår från vad forskningen visar på vad god undervisning är och på framgångsfaktorer för ett gott pedagogiskt ledarskap (se bild). Vi fördjupar lärarnas kunskaper med varför delarna är viktiga och hur man kan arbeta med de olika delarna genom att presentera teorier, metoder och verktyg, säger Liselott Wihlbäck, specialpedagog inom Elevhälsan.

– Vi konkretiseras det teoretiska, exempelvis vad det innebär att ha ett gott bemötande på en tiogradig skala. Vad innebär en tia på skalan? Vad händer då och vad gör jag som lärare då? säger Ninna Kristiansen, coach och specialpedagog.

Fokus på styrkor och utvecklingsmöjligheter

– Vi möter nya lärare som studerat mellan tre och ett halvt till fem år och som vill utveckla allt, och vi vet att pedagogiskt ledarskap kräver såväl teori som praktik. Ofta självskattar de sig allt för lågt. Det är viktigt att säga att vi bedömer ingen utan vill stötta ledarskapsutveckling hos pedagogerna, säger Anna Boman, specialpedagog inom Elevhälsan.

Lärarna motiveras att styra över sin egen utveckling och Liselott, Anna och Ninna går bredvid dem genom introduktionsåret. De får stöd i lektionsstruktur, hur de ska planera, reflektera själva och tillsammans med kollegor vilket bidrar till en ”dela-kultur”.

Hjulet i pedagogiskt ledarskap

Hjulet för ett gott pedagogisk ledarskap

Coachning för personlig och yrkesmässig utveckling

Alla erbjuds coachning av Ninna Kristiansson vid sex–åtta tillfällen på året. Det är ett långsiktigt jobb med fokus på lärarens styrkor och utvecklingsmöjligheter inom olika delar (se bild). De erbjuds också lektionsbesök där Ninna observerar det som läraren vill få feedback på och som utgår ifrån det mål som läraren satt för året.

– Även om de vill utveckla flera delar av hjulet så råder vi dem att fokusera på någon eller några delar, oftast sker då också utveckling naturligt i andra delar. Vi upplever att introduktionsprogrammet gör nya lärare tryggare i sin yrkesroll. Vi ser en utveckling i deras resonemang och reflektioner, säger Ninna Kristiansen.

Mentorer bidrar till att snabbare komma in i jobbet

Idag har drygt hälften av de nyexaminerade lärarna en mentor på sin skola.

– Det är olyckligt att inte alla nyexaminerade lärare fått en mentor då mentorers mångåriga erfarenhet av yrket och av skolans kultur och struktur är ovärderligt. Mentorer som ger ett individuellt stöd och regelbundet följer den nya lärarens arbete är centralt för att den nya läraren ska få en så bra start som möjligt på sin skola. Det kan vara alltifrån planering till hur utvecklingssamtalen brukar gå till på skolan eller tips på lektionsupplägg. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att alla ska kunna erbjudas en mentor på sin arbetsplats, som är en lagstiftad skyldighet, säger Fredrik Strandgren, skolstrateg.

På gång!

Utveckling av ett introduktionsprogram för nya förskollärare pågår och kommer att erbjudas av Elevhälsans förskoleteam.

Lärare tipsar nya deltagare

Linnea Hedin, lärare på Röbäcks skola och Sofia Jonsson, lärare på Ersdungens skola tipsar dig som går eller ska gå introduktionsprogrammet. Klicka på filmerna nedan.

Sidan publicerades