Jon Fällström

Jon får nationellt bibliotekspris

Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek tilldelas i år Jon Fällström vid stadsbiblioteket i Umeå. I sitt arbete som IKT-pedagog arbetar han med att utveckla bibliotekens tjänster och nå ut till nya målgrupper med digitala lösningar. Priset på 25 000 kr delas ut i november av Svensk biblioteksförening. Grattis Jon!

– Ett mycket välförtjänt pris till en medarbetare som med bibliotekslagen som utgångspunkt, pedagogisk skicklighet och förmåga att bemöta alla människor med respekt oförtrutet arbetar med att tillgängliggöra och utveckla bibliotekets verksamhet för allas bästa, säger Ingegerd Frankki, bibliotekschef på Umeå kommun.

Juryns motivering

”Jon Fällström, IKT-pedagog, Umeå stadsbibliotek, tilldelas Greta Renborgs pris 2020 för sitt arbete med att visa på nya spännande sätt att utveckla biblioteksverksamhet och nå ut till nya målgrupper på nya platser. Med stor fingertoppskänsla inspirerar han både kollegor och användare på ett ödmjukt och lyhört sätt.

Jon initierar samarbete med aktörer utanför bibliotekets väggar och skapar biblioteksutveckling i direkt kontakt med olika målgrupper. Respektfullt och prestigelöst har han särskilt riktat sina pedagogiska och tekniska kunskaper till bibliotekens prioriterade målgrupper och visat att digitala lösningar både kan underlätta vardagen, och ge en guldkant på tillvaron. Inom projektet Mer för fler har han varit med och utvecklat den uppmärksammade metoden Teknikjakten som sedan gjorts i olika versioner för bland annat äldre, för barn och för personer som har svenska som andraspråk.

Med en fast förankring i bibliotekslagen speglas bibliotekets uppdrag i hans arbete som har visat sig särskilt uppskattat och nödvändigt under coronakrisen 2020 – då digital delaktighet varit extra viktigt för att få en tillhörighet i samhället.

I Greta Renborgs anda bygger Jon Fällström broar över digitala klyftor och öppnar nya dörrar mellan biblioteket och det övriga samhället.”

Om Greta Renborgs pris

Greta Renborg var bibliotekarie, författare och lektor vid Bibliotekshögskolan. Svensk biblioteksförening instiftade priset till Greta Renborgs 65-årsdag 1986. Priset utdelas årligen till ett bibliotek som lyckats med en god marknadsföring eller till enskild eller enskilda biblioteksanställda som utmärkt sig speciellt på området och som arbetar i Greta Renborgs anda. Prissumman är på 25 000 kronor.

Källa: Svensk biblioteksförening

Sidan publicerades