Gratis verktyg ger stöd för att må bra

Prius Health är ett forskningsbaserat livsstils- och hälsoverktyg som erbjuds gratis för dig som arbetar i Umeå kommun. Verktyget ger ett helhetsperspektiv på vad hälsa är och tar hänsyn till fysiskt, psykiskt och socialt välmående i vardagen.

Livsstils- och hälsoverktyget har tagits fram genom ett samarbete mellan Göteborgs och Lunds universitet och det grundas på Världshälsoorganisationens (WHO) hälsoaspekter. Verktyget ska ge stöd i olika typer av situationer i livet, till exempel om du vill skapa en hållbar relation till kost och träning eller behöver stöd att bearbeta sorg.

Det är många som registrerat sig redan och för dig som arbetar på Umeå kommun är det gratis att använda. Mer information om hur du registrerar dig och börjar använda verktyget finns under Hälso- och livsstilsverktyg på intranätetlänk till annan webbplats. Förhoppningen är att alla ska vilja ta del av och använda det då verktyget visat goda resultat för hälsan och förbättrat situationer för många i deras vardagliga liv.

– Det kan vara svårt att prioritera hälsa och välmående i vardagen och att få det att hålla långsiktigt. Forskarna har sett att det blir lättare om man jobbar med hälsa utifrån sina egna förutsättningar och därför handlar verktyget om att lära känna sig själv och vad som fungerar i sitt eget liv. Det är viktigt att man regelbundet går in i verktyget och ger sig tid att tänka på sig själv och sin egen hälsa, 10–15 minuter i veckan kan räcka långt. Det är också då verktyget fungerar som bäst, så ge inte upp för tidigt, säger Anna Adolfsson, friskvårdsutvecklare, Umeå kommun.

Hälsa ur olika perspektiv

I verktyget finns många ämnen som berör hälsa på olika sätt. Några exempel är konflikthantering, stress, matvanor och träning men det finns även ämnen som behandlar sorg och hur man bearbetar den. I alla kategorier finns artiklar och information att läsa som alltid är baserade på forskning, dessa varvas även med övningar och frågeformulär av olika slag. I slutet av varje övning eller artikel så uppmanas du till att ställa en fråga till dig själv, den kan handla om vad som helst och det finns även exempelfrågor som man kan utgå från.

– I praktiken fungerar det bäst att använda det en gång i veckan, att regelbundet gå in och tänka till. När du läst på om området du valt och kommit fram till en frågeställning så ska du ”sätta den framför näsan”, sätt upp den på en plats där du kan se den varje dag. Genom att bli påmind om din frågeställning varje dag hjälper det dig att reflektera kring hur du agerar och vad du vill uppnå, säger Anna Adolfsson.

Sidan publicerades